• Đăng nhập dành cho nhà trường, học sinh và phụ huynh

Sức khỏe học đường

Xem tiếp

Khoa học & khám phá

Xem tiếp

Câu chuyện trong tháng

Trước thực trạng tai nạn giao thông (TNGT) đang là vấn nạn của toàn xã hội, nhóm học sinh Trường PTTH chuyên Quốc Học Huế là Phạm Nguyễn Hạnh Như (lớp 11\A1). Đoàn Đại Thanh Long và Hoàng Phú (lớp 12 Sinh) đã sáng tạo ra hệ thống cảnh báo tại những điểm “mù” giao thông.

Xem tiếp

Thông tin hỗ trợ

  • Chat qua Yahoo Messenger:
  • Điện thoại: 054.3555555
  • Email: support@hue.vnn.vn